Vitajte na našej webovej stránke

škola.najednotku.sk

Hlavným cieľom tejto webovej stránky je pomoc žiakom základných škôl ako aj ich rodičom pri domácom pripravovaní na vyučovanie. Webová stránka je nápomocná pri opakovaní a upevňovaní učiva z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka.

Projekt je vo vývoji a učivo je priebežne dopĺňané.
Momentalne je k dispozícii skúšanie a opakovanie malej násobilky a vybrané slová.