Opakovanie malej násobilky

Opakovanie násobilky je založené na ponuke náhodne vygenerovaných príkladov, ktoré treba správne vypočítať.

  • opakovanie je zabezpečené tým, že zobrazí správny výsledok zakaždým, keď sa príklad nepodarí správne vypočítať
  • utvrdzovanie "slabších" príkladov je zabezpečené tým, že príklady ktoré boli nesprávne vypočítané ponúkne znovu
Musí byť zvolená aspoň jedna násobilka!

Pozor na výsledné množstvo príkladov! Napr. pri zvolení násobilky 2, 3, 4, 5, 6, 7 a dvoch opakovaniach je to už 120 príkladov, ktoré systém vygeneruje. Pri rýchlosti 15 sekúnd na príklad je to až pol hodiny počítania.