Skúšanie malej násobilky

Skúšanie násobilky je založené na ponuke náhodne vygenerovaných príkladov, ktoré treba správne vypočítať. Z počtu zle vypočítaných príkladov je jasné či je potrebné ešte opakovanie.

Musí byť zvolená aspoň jedna násobilka!

Pozor na výsledné množstvo príkladov! Napr. pri zvolení násobilky 2, 3, 4, 5, 6, 7 a dvoch opakovaniach je to už 120 príkladov, ktoré systém vygeneruje. Pri rýchlosti 15 sekúnd na príklad je to až pol hodiny počítania.