Skúšanie odčitovania

Skúšanie odčitovania dvoch čísel je založené na ponuke náhodne vygenerovaných príkladov, ktoré treba správne vypočítať. Z počtu zle vypočítaných príkladov je jasné či je potrebné ešte opakovanie.