Opakovanie vybraných slov

Opakovanie vybraných slov je založené na ponuke náhodne vygenerovaných vybraných slov po B, M, P, R, S, V, Z, spolu s nevybranými slovami. Pri slovách je potrebne určiť či ide o vybrané slovo alebo nie.
Určovanie (i/y) je realizované písaním i/y - í/ý.

  • opakovanie je zabezpečené tým, že zobrazí správnu možnosť zakaždým, keď dôjde k omylu
  • utvrdzovanie je zabezpečené tým, že nezvládnuté slová ponúkne znovu
Musí byť zvolená aspoň jedna obojaka spoluhláska!

Pozor na výsledné množstvo vybraných slov! Optimálne je vybrať jednu a maximálne 1-2 spoluhlásky.